AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

Székhely óvodánk 1897-ben óvodának épült, amely 1980-ban a demográfiai hullámnak köszönhetően egy új épületszárnnyal bővült, és az azóta tartó folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően nyerte el mai arculatát. Óvodánk a város Észak-nyugati részének bázis óvodája, amely a város valamennyi pontjáról jól megközelíthető. Vonzáskörzetünk az Észak-nyugati kertváros, és a közeli lakótelepek. Három tagóvodánkat, a Budai úti Tagóvodát, mely Cegléd várostól 6 km-re lévő településrészen, Cegléd-Budai úton helyezkedik el, 1997-ben, az Ugyeri Tagóvodát, amely az Ugyeri tanyavilágban található, 2013-ban, és a Deák Utcai Tagóvodát, mely a városközpontban található, 2016-ban integrálták a székhely óvodánkhoz.
Óvodánk fenntartója Cegléd Város Önkormányzata. Széchenyi Úti Óvoda

Óvodánk 7 csoportszobával, hozzá tartozó mosdókkal és öltözőkkel rendelkezik, amelyek korszerű berendezésekkel, játékeszközökkel szolgálják a gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlődését. Az évszaknak és az ünnepeknek megfelelően igyekszünk a dekorációkkal intézményünket még otthonosabbá varázsolni.
Az óvodánk udvarának kialakítása során az esztétikus környezeti feltételek megteremtése mellett törekedtünk arra is, hogy a gyermekek számára hozzáférhetőek legyenek azok a tárgyi eszközök, amelyek a gyermekek mozgás – és játékigényének biztonságos kielégítését szolgálják. Az udvarunkon kemence is található, amely az ismeretszerzésen kívül élményekkel és finomságokkal is hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodánkban. Udvarunkat folyamatosan újítjuk, szépítjük. Az udvarunk füvesített, a nagy udvar felújítására 2021 őszén került sor, Önkormányzati segítséggel. Ezen az udvarrészen, 2020 nyarán egy új mászóka is telepítésre került. Ennek finanszírozása a LUR-KÓ-PÉ alapítványunknak köszönhető, illetve a szülők együttműködésének.
Óvodai nevelésünk célja, hogy a családi nevelés kiegészítésével, az életkori- és egyéni sajátosságok, valamint az egyenlő hozzáférés figyelembevételével segítsük elő az óvodánkba járó gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését és gyermeki személyiségük kibontakozását. Fontosnak tartjuk a gyermeki szabadság tiszteletben tartását, a differenciált személyiségfejlesztést, a hátránykompenzálást a tehetséggondozást, valamint a tanuláshoz szükséges képességek és részképességek játékba és szervezett tevékenységekbe ágyazott megalapozását.
A nevelő-oktató munkánk színvonalának megőrzése, fejlesztése érdekében 3 munkaközösség segíti nevelőtestületünk munkáját, a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok megvalósítását. Makk Marci munkaközösség, Módszertani munkaközösség, Belső Ellenőrzési Csoport. 


Budai Úti Tagóvoda

1973-ban családi házból alakították át óvodának. A tagóvodánk Cegléd várostól 6 km-re lévő településrész, Cegléd-Budai út óvodája, amelyet 1997-ben integráltak a székhely óvodához. Települési adottságainknak megfelelően óvodásaink nagy része családi házakból és a környékbeli tanyákból érkezik az óvodánkba.
Jó természeti adottságokkal rendelkezünk, hiszen óvodánk közelében a Kámáni erdő, a strandtó, a Gerje patak, és több gyümölcsöskert is megtalálható, amelyek nemcsak az ismeretszerzés színtereit bővítik, hanem sok-sok élményt is nyújtanak a mindennapokban a hozzánk járó gyermekek számára.
Székhelyintézményünkhöz hasonlóan óvodánk is rendelkezik kemencével, amely a népi hagyományok ápolását segíti.
Tágas, füvesített udvarunk és az udvari játékeszközeink minden évszakban lehetőséget adnak a gyermekek számára mozgásigényük sokoldalú kielégítésére, és az önfeledt játékra.
Két csoportszobánkban a berendezéseink és a korszerű eszközeink megfelelnek a modern pedagógia kihívásainak, és hatékonyan segítik a gyermekek fejlesztését, fejlődését.
Jól felkészült pedagógusaink számára kiemelt érték, hogy óvodánkban, családias környezetben és hangulatban nevelkedhetnek a ránk bízott gyermekek.


Ugyeri Tagóvoda

2008-ban nyitotta meg kapuit Cegléd külterületén, az Ugyeri tanyavilágban, majd 2013-ban integrálták a székhely óvodához. Óvodánk elhelyezkedése ideális, természeti környezetben, a főúttól, a forgalomtól távol helyezkedik el, ezért az egészséget károsító szennyeződések nem érintik az intézményt. Az óvoda területi elhelyezkedése azoknak az elveknek kedvez, amelyek az egészséges életmódot, és a környezettudatos magatartás kialakítását helyezik előtérbe.
Óvodásaink nagy része a családi házas tanyavilágból érkezik hozzánk, ahol a városi viszonylathoz képest kiemelten sok halmozottan hátrányos helyzetű család él. Ebből kiindulva az óvodánk a legfontosabb célkitűzései közé sorolja az itt élő hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a nevelési - oktatási esélyegyenlőség elősegítését. Az esztétikusan kialakított intézményi környezet biztosítja azt, hogy a gyermekek és a szülők is olyan tapasztalatokhoz jussanak, melynek hatására ezeket a saját környezetük esztétikai megformálásánál is hasznosítani tudják. Az óvodánk udvarának kialakítása során nemcsak az esztétikus környezeti feltételek megteremtésére törekedtünk, hanem arra is, hogy az udvaron is hozzáférhetőek legyenek azok a tárgyi eszközök, amelyek a gyermekek mozgás – és játékigényének kielégítését szolgálják. Ennek megvalósításához a legkorszerűbb udvari játékok állnak a rendelkezésünkre, amelyek harmóniát árasztó színeikkel, formájukkal, anyagukkal a gyermekek esztétikai ízlését is formálják.
A három csoportszoba és a kiszolgálóhelyiségek a legkorszerűbb berendezéssel, és felszereléssel biztosítják a gyermekek és az óvodai munkatársak kényelmét, biztonságát, és komfortérzetét. A szépen berendezett csoportszoba, az óvoda esztétikussága és harmóniája, komoly hatást gyakorol a gyermekre, szülőre egyaránt. A csoportszoba kialakítása során a célszerűséget és az esztétikumot ötvöztük, így lehetővé tettük, hogy a gyermekek mindennemű szükséglete maradéktalanul kielégüljön.
Mivel óvodánk a helyi sajátosságaiból adódóan többnyire roma gyermekek nevelésével foglalkozik, ezért fontosnak tartjuk, hogy az óvodánkban dolgozók a multikulturális szemlélet jegyében hozzájáruljanak ahhoz, hogy a különböző kisebbségek kultúrája, hagyományai is helyet kapjanak az óvodai nevelés folyamatában.


Deák Utcai Tagóvoda

1980-ban épült Honvédségi Óvodaként. Az óvoda elsődleges célja és feladata az volt, hogy a városban szolgáló katonák gyermekeit befogadja. 2000-ben a ceglédi Dózsa György Laktanya megszűnésével óvodánkat, az Ady Endre Utcai Óvodához, majd 2016.szeptemberétől a Széchenyi Úti Óvodához integrálták
Óvodánk a város frekventált helyén épült, közel a központhoz, parkosított környezetben, kertes házakkal és lakótelepekkel körülvéve.
Az óvoda szomszédságában lévő Gubody parkban lehetőségünk van a természetben történő változások folyamatos és közvetlen megfigyelésére.
Óvodánk udvara tágas, nagy része fűvel borított, a közel 100 gyermek számára kényelmesen kialakított játszó területtel, csoportonként külön homokozóval, mászókákkal és rugós játékokkal ellátott. Lehetőséget ad a nagymozgásra, az egyéni mozgásigény kielégítésére.
Sok fa, tuja, bokor biztosítja a tiszta levegőt, a kis madarak számára fészkelő helyet. Óvodánk négy gyermekcsoporttal működik, mely csoportok 20-25 gyermek befogadására alkalmasak. Igyekszünk ezt barátságossá tenni saját készítésű dekorációkkal. A gyerekek munkái színesítik a csoportszobát az évszaknak illetve az aktuális ünnepnek megfelelően.
A csoportszobák árnyékolóval ellátott betonos terasz részre nyílnak, ami biztosítja a levegőzést a gyermekek számára időjárástól függetlenül. Minden csoportnak külön öltözője és mosdója van, ami rugalmasságot tesz lehetővé a napirendben.
A közel 40 méter hosszú folyosó kiváló lehetőséget biztosít a közös rendezvényeink számára.

A négy óvodát magába foglaló intézményünk fontosnak tartja a korszerű pedagógiai szemléletet, az önképzést, ezért dolgozóink kihasználják azokat a képzési lehetőségeket, amelyek a neveléstudomány legújabb eredményeit felhasználva segítik munkájukat.
Személyes kompetenciánk fejlődésén túl szívünkön viseljük intézményünk fejlődését is, ezért kihasználunk minden olyan pályázati lehetőséget, amely által gyarapítani tudjuk intézményünk tárgyi feltételeit, és színesebb, változatosabb programokat tudunk biztosítani a hozzánk járó gyermekek számára.
Intézményünk dolgozóinak gyermekszeretetét, és hozzáértését a nyugodt, derűs, családias légkörben végzett változatos tevékenység biztosítása, a gyermekek szeretete, a nevelésbe vetett hite, és a hivatástudata bizonyítja.
Azt valljuk, hogy intézményünkben a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek el – és befogadó személete, segítő, támogató attitűdje, modellt és követendő mintát jelent a gyermek számára. Az óvodapedagógusok munkáját segítő pedagógiai asszisztensek, dajkák gyermekszeretete magas szintű szakmai tudással párosul, amely a nevelőmunkánkban nélkülözhetetlen segítséget jelent, ez az összehangolt tevékenység jelenti az eredményességünk zálogát.  

Széchenyi Úti Óvoda


CÍM: 2700 Cegléd Széchenyi út 14.
Tel.: (36) 53 314 722